Izglītība
Fizioterapeita pamatizglītību ieguvis Rīgas Stradiņa Universitātē, kur zināšanas un prasmes pilnveidotas arī maģistra studijās.

Darba pieredze
Fizioterapeita klīniskā pieredze veidojusies strādājot dažādās darba vidēs - gan stacionārā, gan ambulatorā privātpraksē, gan vadot nodarbības dažādās nometnēs. Bez klīniskā darba pieredze gūta strādājot Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdē, joprojām iesaistoties asociācijas sasauktās darba grupās. Vienlīdz izaicinoša ir arī joprojām īstenotā pedagoģiskā darbība, strādājot ar studentiem Rīgas Stradiņa universitātē.

Profesionālā attīstība
Tālākizglītības ceļi veduši uz semināriem, kursiem un konferencēm gan Latvijas robežās, gan tuvākās un tālākās kaimiņzemēs. Pedagoģiskais darbs ir nepārtraukts profesionālās attīstības dzinējspēks.