Izglītība
Fizioterapeita pamatizglītību ieguvusi Rīgas Stradiņa Universitātē

Stiprās puses
Nebaidās no izaicinājumiem un, risinot pacientu problēmas, ir īpaši nozīmīga Laumas spēja uzklausīt, izrādīt empātiju kā arī spēt motivēt.

Profesionālisms
Lauma savas prasmes pierādījusi jau studiju laikā, kur pasniedzēji pamanījuši viņas spēju izprast sarežģītus pacientu gadījumus.