Izglītība
Fizioterapeita pamatizglītību ieguvusi Rīgas Stradiņa Universitātē, kur iegūts stabils zināšanu pamats, uz kura turpināt veidot savu fizioterapeita profesionālo darbību.

Darba pieredze
Fizioterapeita pieredzi darbā ar dažāda vecuma bērniem guvusi, strādājot bērnu rehabilitācijas centrā, turpinot profesionālās gaitas un attīstību vienā no lielākajām privātajām fizioterapijas klīnikām Latvijā strādājot ar pieaugušajiem ar dažāda spektra veselības problēmām, praktisko pieredzi guvusi arī apmaiņas programmas ietvaros Dānijā.

Profesionālā attīstība
Darbojas Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupā "Psihiskā veselība un fizioterapija" un aktīvi piedalās aktivitātēs ikgadējās Fizioterapijas dienas ietvaros. Regulāri apmeklē gan Latvijas, gan ārzemju speciālistu rīkotos tālākizglītības pasākumus.
Kā vieslektore uzstājusies Latvijas Kultūras koledžā, dodot ieskatu topošajiem un esošajiem deju kolektīvu vadītājiem dejas anatomijā.
Savās profesionālajās zināšanās dalās ar Latvijas medijiem.

Pieņemšanas vieta
Dominas filiāle
Pārdaugavas filiāle