Izglītība
Fizioterapeita pamatizglītību ieguvusi Rīgas Stradiņa Universitātē, kur ieguvusi arī akadēmisko maģistra grādu 2019.gadā, aizstāvot savu noslēguma dabu par ķermeņa pieredzi personām pēc insulta.

Darba pieredze
Profesionālās fizioterapeita darba gaitas sākusi Šarlotes poliklīnikā, strādājot ar ambulatoriem pacientiem, bet no 2018.gada strādājusi fizioterapijas klīnikā "Laba prakse". Spara komandai pievienojusies 2023.gada sākumā.

Alise savā profesionālajā darbā pārsvarā strādā ar pieaugušajiem ar dažādiem funkcionēšanas traucējumiem- muskuloskeletālām sāpēm, sirds-asinsrites funkciju traucējumiem, neiroloģiskiem pacientiem, ar onkoloģiskām saslimšanām, psihiskās veselības traucējumiem, kā arī ar atlētiskām personām gan veselības veicināšanai, gan traumu rehabilitācijā.

Profesionālā attīstība
Alise patstāvīgi pilnveidojas un aktīvi iesaistās profesijas kopējā attīstībā. Apmeklējusi dažādus tālākizglītības kursus un starptautiskas konferences gan ārvalstīs, gan Latvijā, t.sk. arī pati uzstājoties ar ziņojumiem.

Kā pieaicinātais pasniedzējs 2020.gadā piedalījusies kursa "Fizioterapija psihiskajā veselībā" realizācijā Rīgas Stradiņa universitātē un kopš 2022.gada ir valdes priekšsēdētāja Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupai "Fizioterapija psihiskajā veselībā"

Pieņemšanas vieta
Pārdaugavas filiāle