1. Vizītes pieteikšana

1.1. Pirmreizējām vizītēm varat pieteikties uz kādu no diagnostikas pakalpojumiem- konsultācijas, biomehāniskā analīze vai traumu riska izvērtējums.
1.2. Kad esat vienojušies ar terapeitu par terapijas plānu, varat pieteikties arī plānā paredzētajiem terapijas pakalpojumiem
1.3. Pirmreizēju vizīti iespējams pieteikt sekojošos veidos:

      • izvēloties pakalpojumu un kalendāra laiku www.sparsfizio.lv/pieteiksanas lapā
      • zvanot vai sūtot SMS uz norādīto kontakttālruni
      • sūtot e-pastu uz info@sparsfizio.lv vai izmantojot mājaslapā norādīto kontaktu formu

1.4. Atkārtotu vizīti iespējams pieteikt tāpat kā pirmreizēju vizīti, kā arī klātienē vienojoties ar fizioterapeitu par nākamo vizītes laiku.

2. Vizītes atcelšana

2.1. Paziņot par nepieciešamību atcelt vizīti iespējams visos veidos, kas minēti pie vizītes pieteikšanas.
2.2. Vizīti atceļot vēlāk kā 48h pirms paredzētās vizītes, jāveic samaksa par pusi no paredzētās vizītes summas.

3. Pieteikšanās grupu nodarbībām

3.1. Pieteikšanās grupu nodarbībām notiek, izmantojot www.sparsfizio.lv/pieteiksanas pieteikumu formu.
3.2. Ja līdz iepriekšējās dienas plkst. 20:00 grupā nav pieteikušies vismaz 3 apmeklētāji, SPARS patur tiesības atcelt grupas nodarbību, par to paziņojot reģistrētajiem apmeklētājiem līdz attiecīgās dienas plkst. 12:00, izmantojot norādīto kontaktēšanās formātu. Grupām, kas notiek 8:00 no rīta, aicinām pieteikties līdz iepriekšējās dienas 15:00, grupas atcelšanas tiesības paturot līdz attiecīgās dienas plkst. 21:00.
3.3. Atteikt dalību grupas nodarbībā iespējams, izmantojot 1.3. apakšpunktā minētos kanālus.

4. Norēķini

4.1. Norēķināties SPARS klīnikā iespējams gan skaidrā naudā, gan ar bankas karti.
4.2. Norēķini tiek veikti pēc katras vizītes, bet, vienojoties atsevišķi, ir iespējams veikt priekšapmaksu, veicot bankas pārskaitījumu par izrakstīto rēķinu.
4.3. Norēķinus par pakalpojumiem var veikt gan privātpersona, gan juridiska persona.

5. Privātuma politika

5.1. Lai ikvienu pacientu varētu identificēt, tādējādi nodrošinot atbilstošu dokumentāciju par katru individuāli, pirmreizējā vizītē tiks lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un pacienta kartē tiks atzīmēts pilns vārds un uzvārds, dzimšanas dati un personas kods, kā arī vismaz viens saziņas kanāls (telefona numurs vai e-pasts).
5.2. Individuālas konsultācijas laikā tiks uzdoti jautājumi par pacienta veselības stāvokli, slimības vēsturi, aktivitātēm, dzīvesveidu, darba, mājas un sociālo vidi un līdzīgi jautājumi. Atbildes uz šiem jautājumiem nepieciešamas, lai pilnvērtīgi izprastu pacienta problēmu un tās ietekmējošos faktorus.
5.3. Pacienta dati tiek glabāti elektroniski un netiek nodoti trešajām personām.

6. Atsauksmju nodošana

6.1.Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis, tādēļ labprāt to uzklausām un ņemam vērā. Lai iesniegtu ierosinājumus, sūdzības, komentārus vai labas atsauksmes, lūdzam tās rakstīt, sūtot ziņu uz info@sparsfizio.lv

7. Piekrišana noteikumiem

7.1. Piekrītot saņemt pakalpojumu Fizioterapijas klīnikā “SPARS” Jūs piekrītat arī veiksmīgas sadarbības priekšnoteikumiem.

7.2. Savu piekrišanu saņemt pakalpojumu nosakāt, piesakot vizīti kādā no 1.punktā norādītajiem veidiem un neatsakot to vismaz 48h pirms paredzētās vizītes.