Fizioterapijas klīnika SPARS ir jauns uzņēmums, kas virzīts uz maksimālas efektivitātes sasniegšanu terapijas procesā, izvēloties mērķtiecīgas un jēgpilnas metodes.

Pacientam pielāgota terapija
Gan izmeklēšanai, gan ārstēšanai tiek pielietotas metodes, kuru efektivitāte ir zinātniski pierādīta, tādēļ pacients var būt pārliecināts, ka viņam tiks sniegts viņa situācijai piemērotākais risinājums. Turklāt ikviens pacients tiek skatīts plašākā kontekstā, ņemot vērā, kā pacienta sūdzība ietekmē viņa ikdienu un kādas ir katra iespējas realizēt ieteicamo terapiju.

Speciālisti
Klīnikā strādājošie speciālisti ir ar kvalitatīvu augstāko izglītību, turklāt pastāvīgi sevi pilnveido gan apmeklējot zinātniskas konferences un seminārus, gan apgūstot iemaņas dažādos kursos.

Mūsu komanda

Līga Līdumniece- Šulce

Līga Līdumniece- Šulce

Fizioterapeite, klīnikas vadītāja

Fizioterapeita pamatizglītību ieguvusi Nīderlandē, kas ļāvis gūt pasaules redzējumu un mācīties no atzītiem...

Sandija Bergmane

Sandija Bergmane

Vecākā fizioterapeite

Fizioterapeita pieredzi darbā ar dažāda vecuma bērniem guvusi, strādājot bērnu rehabilitācijas centrā, turpinot profesionālās gaitas un attīstību...

Edgars Kručāns

Edgars Kručāns

Fizioterapeits

Nīderlandē ieguvis fizioterapeita pamatizglītību, pierādot sevi kā uz izpratni vērstu profesionāli...

Valērija Dzirgause

Valērija Dzirgause

Fizioterapeite

Sparam pievienojusies pēc klīnikas "Laba Prakse" pievienošanas, kur strādājusi kopš 2021.gada un pierādījusi sevi kā rūpīgu, iejūtīgu, gudru un izzināt kāru terapeitu...

Liene Pulmane

Liene Pulmane

Fizioterapeite

Sparam pievienojusies pēc klīnikas "Laba Prakse" pievienošanas. Paralēli darbam klīnikā strādājusi ...

Margarita Ivanova

Margarita Ivanova

Fizioterapeite

Fizioterapeita pamatizglītību ieguvusi Rīgas Stradiņa Universitātē, savu noslēguma darbu veltot ...

Signe Beķere

Signe Beķere

Fizioterapeite

Darbojas Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupā Iegurņa pamatnes veselība fizioterapijā...

Evija Feiknere

Evija Feiknere

Fizioterapeite (šobrīd pacientus nepieņem)

Žokļu locītavu klīniskajā specializācijā, Evija pēdējos gados ir gan uzkrājusi pieredzi praktiskajā darbā, gan izveidojusi sadarbību ar zobārstniecības speciālistiem...