Konsultācija ir nepieciešama, lai fizioterapeits varētu izvērtēt pacienta funkcionālo stāvokli. Lai gan pacientam var būt jau veikts izmeklējums un ir zināms vai un kāda struktūra ir bojāta, fizioterapeits novērtē, kā ķermenis spēj darboties kādas funkcijas ir saglabātas un kādas ir traucētas un kādēļ. Konsultācijas laikā fizioterapeits izmeklēšanas vajadzībām var likt izģērbties līdz apakšveļai.

Pēc sūdzības noskaidrošanas, fizioterapeits veic izmeklēšanu, piemēram, novērtējot stāju, spēju veikt specifiskas kustības un šo kustību kvalitāti. Tāpat terapeits var novērtēt kustības amplitūdu katrā no locītavām un, ja tā nav pietiekama, secināt, kāda struktūra to ierobežo (piemēram, saīsināts konkrēts muskulis, locītavas mehānika nav anatomiski korekta u.c.), kā arī noteikt spēku konkrētiem muskuļiem vai muskuļu grupām. Ja izmeklējums nav veikts, nav zināma diagnoze, fizioterapeits ar specifiskām izmeklēšanas metodēm var noskaidrot, vai pastāv indikācijas, kādu audu bojājumam.

Izmeklēšanas rezultātā fizioterapeits novēro likumsakarības starp pacienta sūdzībām un konstatēto funkcionālo stāvokli un kopīgi ar pacientu izrunā problēmas būtību. Fizioterapeits rekomendē ieteicamākās ārstēšanas metodes un kopīgi ar pacientu vienojas par atbilstošāko terapijas plānu, kas sniegs gan efektu ārstniecībā, gan būs pieņemams pacientam.

Atkārtota konsultācija nepieciešama, lai izvērtētu, kādā mērā ir sasniegti terapijas mērķi un kas nepieciešams tālākam terapijas procesam, kā arī lai uzstādītu jaunus terapijas mērķus.

Tāpat, ja pacientam rit aktīvs terapijas process, bet tā laikā tiek piedzīvota hroniska stāvokļa akūta paasināšanās, tas jāizvērtē atkārtotā konsultācijā.


Konsultāciju var apvienot ar dažādām terapeitiskām manipulācijām, ja tas nepieciešams ātrākai pacienta funkcionālās problēmas atrisināšanai. Ļoti bieži terapijas plānā jāparedz locītavu mobilizācija un mīksto audu atbrīvošana, bez kā nav iespējams efektīvi veikt tālāku terapijas procesu, turklāt tas nereti tūlītēji uzlabo pacienta pašsajūtu, tādēļ šādas manipulācijas iespēju robežās ieteicams veikt tūlītēji, lai nākamajā paredzētajā vizītē varētu virzīties pie nākamajiem terapijas mērķiem.