Lai efektīvi pārvaldītu savu ķermeni, jāsāk ar izpratni par ķermeņa uzbūvi un kustību veidojošajiem elementiem.

Šis kurss paredzēts dažādu žanru deju speciālistiem.

Saturiski kuras iedalāms 3 daļās, kas tiek apgūtas 2  pilnu dienu laikā

1.DAĻĀ apgūsiet locītavu anatomiju un to mehāniku, kā ari būtiskākās muskuļu funkcijas ar dejošanu saistītās kustībās un pozās. Tiks analizētas dažādas nianses ķermenī, kas palīdz efektīvāk veikt vēlamo kustību.

2.DAĻĀ, balstoties uz 1.daļā apgūto, apskatīsim izplatītākos dejotāja ķermeņa fiziskos izaicinājumus un sarežģījumus. Ja kādreiz ir radies jautājums, kādēļ neizdodas izstiept “padjomu”, kādēļ nesanāk uzmest grand-batman, lai gan špagats ir izstiepts, vai neizdodas noturēt izvērsumu dejas laikā, šī kursu daļa sniegs atbildes un risinājumus.

3.DAĻĀ mācīsimies par dažāda veida slodzēm un kādu efektu tās sniedz, kā arī par sirdsdarbību un par kādiem procesiem ķermenī tā liecina. Apskatīsim kā dozēt slodzi, lai tā virzītu uz iespējami labāko dejotāju fizisko sagatavotību, kā arī izrunāsim, kā atpazīt iespējamo pārslodzi.

Visās nodarbībās paredzēta gan teorētiskā, gan praktiskā daļa. Lai piedalītos kursos, nav nepieciešamas priekšzināšanas.

Tuvākie kursi plānoti:

24.-25. septembrī, 2022

Ja esat ieinteresēts apmeklēt kursu, bet šobrīd izsludinātajos kursu datumos nav iespēju tos apmeklēt, piesakieties interesentu sarakstā, kas pirmie uz savu e-pasta adresi saņems informāciju par nākamajiem izsludinātajiem kursu datumiem.

Grupa līdz 15 cilvēkiem
Cena: 190 EUR par pilnu kursu vienai personai.
Piesakoties “agrā putniņa” noteiktajā termiņā, cena 170 EUR