Diagnostika

Terapijas metodes

Konsultācijā fizioterapeits ar pacientu kopā ir uzstādījuši terapijas mērķus un atbilstoši tiem tiek izvēlētas piemērotākās terapijas metodes mērķu sasniegšanai. Veicot pierakstu pie speciālista uz kādu no terapijas metodēm, sistēmā nepieciešams speciālista apstiprinājums, ka attiecīgā metode ir paredzēta jūsu terapijas plānā.

Piedāvājumi uzņēmumiem

Vesels darbinieks ir laimīgs darbinieks un tas ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai darbs būtu produktīvs. Sabalansēts dienas režīms starp aktīvo un mierīgo dienas daļu ir nepieciešams, lai pēc iespējas mazinātu dažādas muskuloskeletālas sūdzības. Tādēļ piedāvājam dažādas iespējas, kā darba devējs var parūpēties par savu darbinieku veselību.