Diagnostika

Terapijas metodes

Konsultācijā fizioterapeits ar pacientu kopā ir uzstādījuši terapijas mērķus un atbilstoši tiem tiek izvēlētas piemērotākās terapijas metodes mērķu sasniegšanai. Veicot pierakstu pie speciālista uz kādu no terapijas metodēm, sistēmā nepieciešams speciālista apstiprinājums, ka attiecīgā metode ir paredzēta jūsu terapijas plānā.