Izglītība
Fizioterapeita pamatizglītību ieguvusi Rīgas Stradiņa universitātē,  kur tika pilnveidotas arī zināšanas un prasmes maģistrantūras studijās un dažādos tālākizglītības pasākumos arī ārpus Latvijas.

Darba pieredze
Sparam pievienojusies pēc fizioterapijas klīnikas "Laba prakse" pievienošanas. Evija ir mēķtiecīgi veidojusi savu profesionālo izaugsmi gan attīstot reflektīvu klīniskās prakses modeli ambulatorās privātklīnikās un RSU Stomatoloģijas institūta fizioterapijas kabinetā, gan piedaloties un organizējot tālākizglītības pasākumus, kā arī ir iesaistīta darbā ar studentiem Rīgas Stradiņa universitātē.

Profesionālā attīstība
Padziļinājusi izpratni un pilnveidojusi klīniskās prasmes par kompleksu muskuloskeletālo un motorās kontroles disfunkciju un tās korekcijas iespējām pacientiem ar sāpju sindromu (muguras, iegurņa, plecu joslā, ceļu loc., temporomandibulārā jeb žokļu - deniņu loc.), fizikālo faktoru, kinezioloģiskās teipošanas izmantošanu un neirozinātnes atziņu pielietojumu pacientu ar hroniskām sāpēm ārstēšanā. Evija ir apguvusi Mulligan concept (NAGS, SNAGS, MWMs, PRPs etc.) un pilates metodi, ko integrē fizioterapijas ārstēšanas un veselības veicināšanas  programmās.

Žokļu locītavu klīniskajā specializācijā, Evija pēdējos gados ir gan uzkrājusi pieredzi praktiskajā darbā, gan izveidojusi sadarbību ar zobārstniecības speciālistiem, kā arī apmeklējusi vairākus kursus (prof.Sabbagh; Alex Weden; BSCOSO Course; B.P.M.Verlinden) un pati lasījusi lekcijas un vadījusi seminārus par TML traucējumiem un to ārstēšanas iespējām.

Pieņemšanas vieta
Pārdaugavas filiāle