Izglītība
Fizioterapeita pamatizglītību ieguvusi Rīgas Stradiņa Universitātē.

Darba pieredze
Sparam pievienojusies pēc klīnikas "Laba Prakse" pievienošanas. Paralēli darbam klīnikā strādājusi Slimību Profilakses un Kontroles centrā tieši karstākajā pandēmijas laikā. Aktīvi darbojas arī Latvijas Fizioterapeitu Asociācijā, veidot administratīvos pienākumus.

Profesionālā attīstība
Guvusi iemaņas kinezioloģiskajā teipošanā, sporta masāžā un veselības veicināšanā, vadot ārstnieciskās vingrošanas nodarbības bērniem pirmsskolas un skolas izglītības iestādēs.

Pieņemšanas vieta
Pārdaugavas filiāle
Dominas filiāle