Izglītība
Fizioterapeita pamatizglītību ieguvusi Nīderlandē, kas ļāvis gūt pasaules redzējumu un mācīties no atzītiem un pieredzējušiem speciālistiem, kā arī kritiski sekot līdzi, vai terapija ir mērķtiecīga un piemērota konkrētajam pacientam. Akadēmiski pilnveidojusies Rīgas Stradiņa Universitātē, iegūstot fizioterapeita maģistra grādu, un akadēmisko iesaisti turpina, pasniedzot nodarbības topošajiem fizioterapeitiem Rīgas Stradiņa Universitātē. Vada tālākizglītības pasākumus citiem speciālistiem, apmācot veikt teipošanas metodi.

Darba pieredze
Darba pieredzi kā fizioterapeits galvenokārt guvusi, strādājot vienā no lielākajām privātajām fizioterapijas klīnikām Latvijā, kā arī studiju laikā praktizējot dažādos rehabilitācijas centros un slimnīcās. Kā fizioterapeits rūpējas arī par topošo profesionālo baletdejotāju veselību Rīgas Horeogrāfijas skolā.

Profesionālā attīstība
Sniegusi savu ieguldījumu arī visas Latvijas fizioterapeitu labā, darbojoties Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdē. Savās zināšanās dalās gan ar dažādiem populārzinātniskiem žurnāliem, gan sadarbojoties ar sporta organizācijām Latvijā. Papildus darbam ar pacientiem izglīto arī topošos fizioterapeitus, pasniedzot nodarbības un lekcijas Rīgas Stradiņa Universitātē.

Pieņemšanas vieta
Dominas filiāle
Pārdaugavas filiāle