Izglītība
Bakalaura grādu fizioterapijā ieguvusi Rīgas Stradiņa Universitātē. Savu noslēguma darbu veidoja pašas aizraušanās vadīta, pētot dejotājus un izzinot profesionālo baleta skolu audzēkņu biežākās traumas apakšējai ekstremitātei.(darba vadītāja Līga Līdumniece- Šulce).

Darba pieredze
Jau pēdējā studiju kursa laikā Līva praktizējās Sparā, cītīgi piedaloties virknē gan individuālu, gan kolektīvu apmācību. Jaunā fizioterapeite ir parādījusi, ka ir ļoti empātiska, kas īpaši palīdz darbā ar senioriem, bērniem un tādām pacientu grupām, kam nepieciešams atbalsts (piemēram, hronisku sāpju pacienti).

Profesionālā attīstība
Turpina sevi attīstīt dejai specifiskās niansēs, kas palīdz gan profesionāliem, gan amatieru dejotājiem. 

Pieņemšanas vieta
Dominas filiāle

 

fizioterapeite Līva Lūse