Izglītība
Fizioterapeita pamatizglītību ieguvusi Rīgas Stradiņa Universitātē

Darba pieredze

Profesionālā attīstība

Pieņemšanas vieta
Dominas filiāle