Izglītība
Fizioterapeita pamatizglītību ieguvusi Rīgas Stradiņa Universitātē, savā noslēguma darbā pētot kompleksu fizioterapijas intervences efektivitāti, lai mazinātu ar spēli saistīto muskuloskeletālo traucējumu izpausmi un trauksmes simptomus stīgu instrumentu mūziķiem.

Darba pieredze
Sparam pievienojusies pēc klīnikas "Laba Prakse" pievienošanas, kur strādājusi kopš 2021.gada un pierādījusi sevi kā rūpīgu, iejūtīgu, gudru un izzināt kāru terapeitu.

Profesionālā attīstība
Valērija aktīvi iesaistās profesionālās dzīves norisēs un pārliecinoši sevi pierādā kā terapeitu, kam var uzticēt pat vissarežģītākos pacientu gadījumus.  Darbojas Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupā, kuras būtiski uzdevumi ir stiprināt fizioterapeitu profesionālo identitāti, padarot fizioterapiju onkoloģijā kā neatņemamu tās sastāvdaļu un veicināt uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas onkoloģijā attīstību Latvijā.

Pieņemšanas vieta
Pārdaugavas filiāle
Dominas filiāle