Ārstnieciskā vingrošana ir viena no terapijas metodēm, ko fizioterapeits kopā pacientu var izvēlēties terapijas mērķu sasniegšanai. Ja funkcionālās izvērtēšanas laikā konstatēts, ka problēmas risinājumam nepieciešams attīstīt konkrētu muskuļu grupu spēku, to spēju aktivizēties, atjaunot normālu muskuļu garumu, apgūt jaunas fiziskas iemaņas, koriģēt kustības īpatnības vai tml., fizioterapeits pacientam dod specifiskus vingrojumus, kā rezultātā šīs īpašības tiek attīstītas.

Pirmajās nodarbībās pacients sāk iepazīt savu ķermeni un apzināti aktivizēt attiecīgās muskuļu grupas, bet vēlāk veic aktīvus vingrojumus mērķu sasniegšanai. Ārstnieciskā vingrošana var būt ar dažādu intensitāti, kas pielāgota terapijas mērķiem konkrētam pacientam. Ārstnieciskā vingrošana var būt individuāla, kurā terapeits strādā viens pret vienu ar pacientu, pēc individuāla plāna vai grupās.