Izšķir trīs galvenos nosacījumus, lai cilvēks būtu vesels. Cilvēka veselību ietekmē bioloģiskie jeb fiziskie faktori, piemēram, dzimums, vecums, kā arī objektīvi pārbaudāmi, izmērāmi, diagnosticējami dažādi individuālie rādītāji, psiholoģiskie faktori, kas ietver cilvēka personīgos faktorus - noskaņojumu, emocijas, adekvātu reakciju uz apkārtējā vidē notiekošo, un sociālos faktorus - tie, ka nāk no apkārtējās vides, komunikācijas ar tuviem cilvēkiem, darba vides. Šie trīs faktori atrodas mijiedarbībā, un lai cilvēks būtu vesels un justos apmierināts ar dzīvi, tām vajadzētu būt līdzsvarā.

Ņemot vērā cilvēku dzīvesveidu mūsdienās, kas neizbēgami ietver sevī paaugstinātu stresa līmeni, aizvien vairāk cilvēku saskaras ar dažādām veselības problēmām, kuras nerisinot nereti ieilgst un ilgtermiņā mazina dzīves kvalitāti. Pie šīm veselības problēmām visbiežāk pieder sāpes, kurām var būt gan objektīvi diagnosticēts iemesls, gan arī neskaidra izcelsme. Un jebkuras veselības problēmas, izjauc līdzsvaru starp iepriekš minētajiem veselību noteicošajiem faktoriem, kas traucē kontaktu starp fizisko ķermeni un to, kā mēs sevi sajūtam, tādā veidā ietekmējot kustību kvalitāti ikdienā.

Ķermeņa apzināšanās caur kustību (Body awareness therapy) laikā, veicot speciālus vingrojumus, gan attiecīgi kustoties, elpojot un apzinoties savas sajūtas to darot, tiek strādāts uz to, lai saikne starp fizisko ķermeni un tā kustībām, sajūtām, emocijām, domām un apkārtējo vidi, atjaunojas, tādā veidā kopumā uzlabojot kustību un sekojoši arī dzīves kvalitāti.
Fizioterapeits paņēmienus un vingrinājumus iekļauj arī ārstnieciskās vingrošanas laikā, tādā veidā terapiju padarot vēl efektīvāku.