Vide ir viens no būtiskiem ietekmējošiem faktoriem ne tikai attiecībā uz mūsu noskaņojumu, izvēlēm un rīcību, bet ļoti lielā mērā arī uz mūsu veselību. Turklāt, darbā pavadot lielu daļu dienas, tieši darba videi ir jābūt pēc iespējas ergonomiskai un pielāgotai katra specifiskajām vajadzībām. Fizioterapeits var izstāstīt par to, kā pareizi katram pielāgot savu darba vidi pēc individuālajām iespējām, var palīdzēt to iekārtot katram darbiniekam atsevišķi, kā arī var sniegt konsultācijas un rekomendācijas pirms darba vieta tiek iekārtota, lai rezultātā tā būtu ne tikai estētiska un atbilstoša darba prasībām, bet pēc iespējas nekaitētu darbinieku veselībai.

Lai uzzinātu par iespējām, kādas varam piedāvāt tieši jūsu uzņēmumam, sazinieties ar klīniku.