Proprioreceptīvā neuromuskulārā facilitācija (PNF) ir koncepts, kādā tiek vērtēta kustība un kā tā tiek attīstīta. Koncepts balstās uz pamatojumu, ka ikviena kustība dabīgi notiek 3 dimensijās un katrai no tām ir noteikts kustības ritms un saistība ar citu ķermeņa segmentu. Tādējādi ir iespējams kādu ķermeņa daļu ārstēt netieši, piemēram, ja kādu iemeslu dēļ pacients saviem spēkiem nespēj veikt kādu darbību ar roku, specifiski pozicionējot pacientu un stimulējot veikt konkrētas darbības ar otru roku vai pat kāju, var panākt atbildes reakciju vēlamajā ekstremitātē. Lai sasniegtu terapijā plānotos rezultātus, kustības kvalitāti nodrošina ar dažādām atgriezeniskās saites formām,piemēram, pacientam liekot vērot kustību spogulī, verbāli koriģējot kustības veikšanu un galvenokārt pielietojot manuālu kontaktu.

Sākotnēji PNF metode tika attīstīta un izmantota pacientiem ar neiroloģiskiem bojājumiem, bet pakāpeniski to sāka pielietot arī citām pacientu grupām.