Katram sporta veidam ir sava specifika ar atšķirīgām prasībām pret cilvēka ķermeni, kas ļauj ar konkrēto sporta veidu nodarboties iespējami efektīvi. Tāpat arī katram no sporta veidiem pastāv savi traumu riska faktori. Mūsu centra fizioterapeiti, iedziļinoties konkrētā sporta veida specifikā var izstrādāt pielāgotu funkcionālās izvērtēšanas protokolu, pēc kura, izmeklējot sportistu, var noteikt, vai sportistam pastāv kādi riska faktori traumu attīstībai un kādas īpašības viņam būtu jāattīsta, lai sportiskais sniegums būtu efektīvāks. Šādu izvērtēšanu ieteicams veikt gan sporta veida sezonas sākumā, gan beigās. Veicot regulāru stāvokļa izvērtējumu un sadarbojoties ar treneriem, fizioterapeits var sniegt rekomendācijas kā arī sastādīt profilakses plānu sportisko īpašību attīstībai.